Работната седмица след Великден започна с отварянето на първата мярка на новата Програма за развитие на селските райони – 4,1 Инвестиции в земеделските стопанства. Приемът на проекти за закупуване на земеделска техника ще продължи до 18 май, a за инвестиции, различни от земеделската техника – до 8 юни 2015 година. Инвестициите за закупуване на земеделска техника включват техника, която се използва за обработка на почвата и пробиране на реколтата (колесни и верижни трактори, комбайни и друг вид самоходни машини и прикачен инвентар). По мярката за инвестиции, както и в директните плащания, приоритетните сектори, които ще получат подпомагане са животновъдство, овощарство, зеленчуци, както и биопроизводството. В рамките на този прием не се допускат проекти свързани с инвестиции за напояване и отводняване, колективни инвестиции и интегрирани проекти. Бюджетът, отпуснат за първия прием по подмярка 4.1 е в размер на 150 000 000 евро. 

 
В сряда заместник-министърът на земеделието Васил Грудев обяви, че преди официалното одобрение на Програмата за развитие на селските райони, на 1 юни тази година се очаква да бъде отворен приемът и по мярка 6.1 Създаване на стопанства на младите фермери. Индикативният бюджет по приема ще бъде в размер на 35 млн. евро. Очаква се публикуване и на проектонаредбата с условията за прием по мярката.
 
Земеделските производители да бъдат активни при подаването на заявленията за директните плащания през настоящата кампания, призоваха от Земеделското министерство. На Европейско ниво се обсъжда възможността срокът за прием на документи да бъде удължен с един месец. Дали това ще се случи, ще стане ясно едва в началото на май тази година. Ако това не се случи, земеделските стопани, които са пропуснали да подадат своите заявления до тогава, могат да пропуснат възможността да бъдат подпомагани чрез директните плащания, или в най-добрия случай ще понесат санкции за забавата на заявленията си. Припомняме, че зам-министър Цветан Димитров заяви по-рано, че България вероятно няма да удължи срока за подаване на заявления. 
 
Нова такса ще плащат фермерите за издаване на становище за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания 2015, реши кабинетът на редовното си заседание. Кабинетът реши още да отпадне таксата за предоставяне на стикер, удостоверяващ обезопасеността от пожари на земеделската техника.
 
В четвъртък се проведе заседание на Консултативния съвет по животновъдство. На него стана ясно, че МЗХ ще отпусне 5 млн. лева de minimis за овцете и козите. Подпомагане по схемата тази година ще има и за говедата и биволите, но финансовият ресурс все още не е ясен. Предстои заседание на УС на ДФЗ, на което ще се реши каква сума да получат животновъдите. Очаква се приемът и по двете схеми да бъде от 27 април до 15 май.  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!