Торовият завод в несъстоятелност Химко АД отново е обявен за продажба от синдика Росица Томова. Продажбата е насрочена за 20 ноември 2015 г., като включва всички активи, собственост на предприятието във Враца – земи, сгради, инженерни съоръжениея, производствени съоръжения, оборудване, транспортни средства и др. материални активи.
 
Продажбата чрез пряко договаряне ще се извърши чрез провеждане на преки преговори с потенциалните купувачи, въз основа на подадени от тях писмени предложения, става ясно от обявлението за предстояща продажба.
 
Началната продажна цена на обявените за продажба Активи като цяло е в размер на 18 404 901,00лв. Не се дължи ДДС, тъй като „Химко“ АД (н) е дерегистрирано по ЗДДС.
[news]
 
За участие в продажбата предварително се внася задатък в размер на 1 000 000 лева, който да е постъпил до 12:00 часа на 19 ноември 2015 г.
 
Ако обявеното за купувач лице не се яви и не предприеме необходимите действия за сключване на предварителния договор, както и ако не заплати договорената цена съгласно указания начин, внесеният от него задатък остава в полза на масата на несъстоятелността за удовлетворяване на кредиторите като неустойка за неизпълнение на поетото с протокола от преговорите задължение. В този случай ще бъде поканен кандидат-купувачът, който е предложил следващата най-висока по размер цена, ако последният не е изтеглил задатъка си. Ако този кандидат - купувач се съгласи, договорът за продажба ще бъде сключен с него. Ако той не се съгласи, или ако не се яви и не предприеме необходимите действия за сключването на договора или не плати договорената цена, внесеният от него задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите в производството по несъстоятелност, а имуществото ще бъде предложено на следващия по ред кандидат-купувач - до изчерпване на всички подали валидни предложения кандидат-купувачи, неизтеглили задатъка си.
 
Торовият завод Химко АД във Враца не работи от години и в средата на 2012 г. беше обявено в несъстоятелност. 

Фермер.БГ припомня, че в началото на 2014 г. кабинетът Орешарски имаше намерение да осигури 50 млн.лв. за торовия завод Химко-Враца. Тогава министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев каза, че държавата има реалната готовност да осигури финансовата инжекция за торовия гигант. Това обаче не се случи. 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!