Проектът за критерии и насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР продължава да се обсъжда. След като на 19 февруари по време на Комитет по наблюдение на ПРСР бяха гласувани критериите за оценка, на 27 април предстои второ разглеждане на инвестиционната подмярка, научи Агри.БГ.

Подмярка 4.2: Готов е проектът на насоките за кандидатстване

Общественото обсъждане на насоките за кандидатстване по подмярката продължава до четвъртък (29 април), а самата работна група ще е изключително важна за земеделците. Според фермери в подмярката, както и при подмярка 4.1, има “много подводни камъни, които тепърва трябва да се дискутират наново”. 

За един от тях вече писахме, а именно спънатите продажби на дребно и по двете инвестиционни мерки. Ще се променят ли ограничаващите критерии предстои да разберем.

Иначе общият бюджет за приема по подмярка 4.2 през 2021 г. е в размер на 387 164 028,75 лв.

Но има и някои важни промени в насоките, а те са:
- кандидатите трябва да имат история от 36 месеца преди подаване на проектното предложение;
- финансовата помощ се увеличава с до 25% на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, ако инвестиционните разходи са в обхвата на инструмента „Следващо  поколение“;
- Допустимите земеделски стопани трябва да имат икономически размер на стопанството в размер на 8000 евро СПО.

В ИСУН крайната дата за подаване на предложения и възражения е 29 април 2021 г. А индикативната дата за отварянето на приема е 17 май 2021 г.