Разходите за търговия на дребно са посочени като недопустими по двете инвестиционни мерки 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, научи Агри.БГ.

Без изграждане на съоръжения за съхранение на оборски тор по подмярка 4.1

Земеделски производители са силно възмутени от добавянето на тези ограничения “в последната минута”. 

“Според юристи продажбата на дребно е и маркетиг, а във всички европейски директиви се говори за контрол от полето до трапезата. Това значи, че малките и средни фермери отново няма да могат да се оборудват с техника за директни продажби”, коментират запознати пред Агри.БГ.

Освен в изискванията по подмярка 4.1, чийто прием стартира на 19 април, това ограничение е добавено и в другата инвестиционна мярка - 4.2. 

“Във връзка с новата директива на ЕС за контрол „От полето до трапезата“, както и новите ограничения за търговия на открито, свързани с COVID-19, считаме, че трябва да намерят приложение иновативни методи за реализиране на всички видове земеделска продукция както в прясно, така и в преработено състояние. Това може да се осъществи с помощта на мобилна техника, машини и оборудване, което към момента е изключено от подпомагане”, обясняват земеделци.

Към момента ограничението означава, че ако даден производител, който участва на фермерски пазар иска да си купи хладилна камера, за да си охлажда продукцията през летните месеци, това е невъзможно.

Освен това като недопустими разходи се приемат още специализирани фургони, ремаркета и полуремаркета, дигитални устройства за съхранение и автоматична продажба на селскостопански стоки (вендинг автомати) и други подобни.