Община Балчик ще предостави земеделски земи от общинския фонд за новата стопанска 2016-2017 година, съобщиха от кметската управа. Свободните парцели, сред които има ниви, зеленчукови и овощни градини, както и някои наводнени полета и изоставени орни земи, са в землищата на селата Кранево, Църква, Оброчище, Гурково, Пряспа, Соколово, Тригорци и редица други села. 

 

Общината вече обяви публичен търг с тайно наддаване за свободните площи, които могат да бъдат взети под наем. Според решение на общинския съвет началната наемна цена е 55 лева за декар.


Наддаването за най-скъпите имоти по 260-270 декара в землището на Балчик ще започне от около 15 000-16 000 лева. По-евтино вървят временно неизползваеми орни земи в Дропла, Соколово, Гурково, където полета от няколко декара могат да се наемат за по стотина лева.


Търгът ще се проведе в една сесия на 18 май в залата на общинската администрация в Балчик. Земеделските стопани могат да удължат срока на договора за всяка следваща стопанска година, но за не повече от десет години, посочват от общината. 

 

[news]