На последното си заседание парламентарната Комисия по земеделие и храни проведе дебат, свързан с бъдещето на „Напоителни системи“ в контекста на обсъжданите промени в Закона за водите. „Така както е разписан Законът, се дава възможност дружеството да изпълнява ангажиментите си по предпазване от вредното въздействие на водите“, заяви проф. Светла Бъчварова, председател на Комисията по земеделие и храни.

 

Тя допълни, че в Комисията е постъпило становище на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), както и становище на Министерството на финансите (МФ), в което акцентът е поет от МЗХ ангажимент за промяна на статута на „Напоителни системи“ и за структурни промени, за да може дружеството да изпълнява задълженията си. Зам.-министърът на земеделието Бюрхан Абазов, който участва в заседанието на Комисията по земеделие и храни, представи становището на МЗХ за бъдещето на „Напоителни системи“.

 

„От 2011 г. след законова промяна, дружеството не получава бюджетни средства за обществено-полезната си работа по предпазване от вредното въздействие на водите, в резултат на което дружеството има сериозни затруднения – и за осигуряването на заплати на работещите, и за поддържането на отводнителните съоръжения“, подчерта Бюрхан Абазов. И допълни, че отводнителните съоръжения, чиято цел е да предпазват нивите и домовете на хората, са в повече от критично състояние, за което причината е дългогодишното невлагане на средства за поддържката им.

 

По думите на зам.-министъра с промяната в закона за водите ще се даде възможност да се възстанови състоянието на дружеството и то да получава поне минимални средства за поддържката на съоръженията. „Промяната в закона ще даде глътка въздух на дружеството, но МЗХ ще направи предложени е за преструктурирането на „Напоителни системи“ във вид, в който дружеството да може да бъде и бенефициент по европейските програми.

 

В новия програмен период ще има мярка за подпомагане на хидромелиоративни съоръжения и структури извън стопанствата, по която ще може да прави проекти и „Напоителни системи“ след преструктурирането“, каза още Бюрхан Абазов. Той обобщи, че целта е от следващата година да започне процес на възстановяването и укрепването на хидромелиоративните системи в България.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!