Тоновете бумащина, на които земеделските производители се посвещават всеки месец, а в сезон понякога и ежедневно, са пословични. Няма стопанство, което да не се задъхва от попълването на всякакви дневници, документи и декларации. Изискванията към фермерите, свързани с милион хартии изглеждат безкрайни. Ето, че има идеи и за леко облекчение на тази тежест. Макар и неголямо. 

Писмо: Само за работещите в земеделието няма подкрепа

Предлагат се промени в наредба, които да улеснят стопаните при сключването на еднодневни трудови договори за селскостопанска работа. Промените се предвиждат в проект на Наредба за изменение за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори, която е публикувана за обществено обсъждане в сайта www.strategy.bg. Крайният срок на обсъждането е 20 февруари 20201 г.

Промените, които са нанесени, предвиждат изискването  регистрираните земеделски стопани да представят регистрационна карта, издадена от съответната Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ), като наличието на регистрация ще се проверява по служебен ред от инспекцията по труда.

Изискването за представяне на документи за регистрация представлява допълнителна административна тежест за земеделските производители, която може да бъде намалена при извършване на служебни проверки от инспекция по труда в съответните регистри, пише в документа. 

Целта е да се подобри функционирането на пазара на труда и да се намали допълнителната административна тежест, падаща върху земеделските производители наред с другата бумащина, с която са ангажирани. 

Освен земеделските стопани, и тютюнопроизводителите вече имат право да сключват еднодневни трудови договори, гласят промените. Това беше прието от парламента и разписано в Кодекса на труда в края на миналата година, припомня investor.bg. Така трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа ще може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител.

Последните промени са свързани със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се разшири кръгът на лицата, които могат да сключват трудови договори за извършване на краткотрайната сезонна селскостопанска работа за един ден, като се включиха в него и тютюнопроизводителите.