Очевидно на администрацията и българските институции се налага да им се посочват очевидни неща от време на време и то с прости думи, за да не стане объркване. 

Предай нататък: Фермери помагат на фермери в дни на COVID криза

Писмо, свързано с правилата за получаване на обезщетение при безработица, изпратиха 17 земеделски организации до земеделския министър и министъра на труда и социалната политика Деница Сачева.

Става въпрос за промени, направени преди две години. Тогава изискуемият период на отработеното време за получаване на обезщетение при безработица беше увеличен от 9 на 12 месеца. 

“Тази промяна изключително много засегна земеделския сектор, тъй като ние имаме нужда от сезонни работници”, се казва в писмото, като организациите уточняват очевидното, че активният селскостопански сезон започва през април-май и завършва през октомври-ноември. 

“През годините сезонните работници успяваха да отработят девет месеца в този период и след това получаваха подкрепа през останалите три месеца на годината. При най-добро желание от наша страна, няма как да осигурим 12-месечна заетост, тъй като през месеците декември, януари и февруари няма ръчен труд на полето”, посочват земеделските производители отново известни и на децата факти. 

Стопаните са притеснени, че работниците нямат никаква подкрепа през зимните месеци и буквално обричат на глад семействата си. Това е и причината много от тях да напускат страната и да търсят прехрана в по-добре уредени държави. 

Оттам пък е и проблемът у нас с липсата на работници, който е от години и за който най-вероятно в институциите знаят. 

“Убедени сме, че след промяната на това правило е намаляло и средното време за назначаване на работници в селското стопанство и част от сектора отново е излязъл от пълното изсветляване по отношение на декларирания труд”, аргументират се организациите и допълват очевидното: ”Ръчният труд е изключително важен за земеделските производители от най-чувствителните сектори на земеделието - биопроизводители, зеленчукопроизводители, овощари, овощари, розопроизводители, стопани, отглеждащи билки - все фермери, нуждаещи се от работна ръка”. 

Земеделските организации се обръщат с молба към двете ведомства - аграрното и социалното, да намерят начин да се върне старият режим за получаване на обезщетение за безработица. 

“Ако това е невъзможно, да се направи изключение за работниците в селското стопанство (които се назначават с отделен код по Националната класификация на професиите и длъжностите), назначени от регистрирани земеделски производители по Наредба 3 и те да могат да се регистрират и да получават обезщетението при отработени 9 месеца в земеделието”, дават идея фермерите. 

“Тази мярка ще бъде изключително важна в този момент на безпрецедентна икономическа, социална и най-вече здравна криза”, се казва за финал в писмото, подписано от 17 земеделски организации, сред които Българска асоциация “Биопродукти”, Фондация “Биоселена”, Национален съюз на земеделските кооперации в България, Федерацията на независимите синдикати в земеделието, Сдружение Биологично пчеларство, Национален съюз на градинарите, Добруджански овощарски съюз, Българска асоциация на малинопроизводителите, Съюз на дунавските овощари, национална овцевъдна и козевъдна асоциация и др.