Със значителното увеличение на площите, засадени с малини у нас, в много райони, където тази култура е застъпена в по-голям размер, плътността на обикновения малинов бръмбар (Byturus tomentosus) е чувствително повишена и той се превърна в икономически най-важния неприятел на тази култура. Напада и къпината, но по-слабо. Повредите се причиняват от възрастното (бръмбарът) и ларвата. Възрастното напада цветните пъпки и цветовете, като поврежда тичинките, плодника и младия завръз, а също нагризва и листата. Ларвата е по-вредна, тя се храни с вътрешността на плодовете и те червясват.

Възрастното насекомо е продълговато овално бръмбарче. Тялото му е дълго 4 мм, покрито със сиви или ръждиви власинки. Твърдите крила покриват цялото коремче и накрая са заоблени. В равнинните райони тялото е покрито със сиво-жълти власинки, а в планинските - бръмбарът е тъмнооцветен. Яйцето е продълговато овално, отначало бяло, а след това жълтеникаво, дълго 1 мм. Ларвата е бледожълта, със светли власинки, дълга 6-6,5 мм. Тялото й е съставено от 12 члена, всеки от които отгоре има по едно напречно тъмнокафяво петно, разделено на две. Какавидата е жълтеникава до кремаво-бяла, дълга 4-5 мм.

Малиновият бръмбар развива едно поколение годишно и зимува като възрастно в земята. Напролет бръмбарите напускат зимовищата си, когато температурата по повърхностния почвен слой достигне 12-13 градуса С, по време на цъфтежа на овощните дървета. Тогава те се хранят с прашеца и нектара на цветовете на черешите, сливите, ябълките, и някои едногодишни растения, като глухарче, коприва и др. По-късно, 10-15 дни преди цъфтежа на малината, бръмбарите преминават на тях. Те се вгризват в пъпките и изяждат вътрешността им, а на цветовете изяждат прашеца, тичинките и плодниците. В една пъпка се вгризват 1-3, а в един цвят могат да се открият 4-6 бръмбари. Голяма част от повредените пъпки засъхват и окапват. При по-слаби повреди пъпките се развиват, образуват плодове, които обаче са дребни. По това време бръмбарите се хранят и с младите листа, като изгризват месестата част между нервите. Бръмбарите се срещат в малиновите храсти около два месеца (през време на бутонизацията, цъфтежа и началото на зазряването на плодовете). Техният максимум е през периода на масовия цъфтеж. Началото на снасянето на яйцата съвпада с началото на цъфтежа. Женските бръмбари снасят яйцата, като полагат по едно яйце в полуразтворените пъпки и в цветовете, а по-късно и в зелените плодове. Узрелите полово женски преди цъфтежа на малините снасят първите си яйца по долната страна на връхните млади листа. Масовото снасяне съвпада с масовия цъфтеж на малините. Яйценосният период продължава около 30 дни, започва от края на май и завършва до средата на юни, през което време женската снася 30-40 яйца.

Излюпването на ларвите става 8-10 дни след снасянето на яйцето. За един до три дни те се вгризват в плодовете и се хранят с месестата им част, като правят извити ходове, засягат семената и повреждат по няколко плодове. Повредените плодове остават по-дребни, придобиват по-тъмен цвят, увяхват и губят консумативните си качества и пазарна стойност, а в години на обилни валежи загниват. Всеки нападнат плод губи 20-36% от теглото си независимо от броя на ларвите в него. Ларвите се хранят с плодовете на малините 40-45 дни, като в един плод се среща по една, рядко две ларви. В началото на беритбата почти във всички червиви плодове има живи ларви, които се прибират заедно с плодовете, но бързо ги напускат, падат на дъното на щайгите и след това отиват в земята. Развитите ларви в узрелите плодове на малиновите храсти ги напускат и навлизат в почвата, където какавидират на дълбочина 5-20 см. Какавидният стадий продължава около две седмици. Бръмбарите имагинират още същата есен, но остават в почвата да презимуват до пролетта.

Борба с обикновения малинов бръмбар

Борбата с обикновения малинов бръмбар се извежда по два начина, прилагани последователно:

1. Обработка на почвата около малиновите храсти и в междуредията през есента на дълбочина 20 см за унищожаване на голяма част от зимуващите бръмбари.

2. Двукратно пръскане на малиновите насаждения с един от разрешени за употреба органофосфорни инсектициди в обичайни концентрации. Заслужава да се изпита ефикасността на пиретроидните инсектицидни препарати - Вазтак 10 ЕК и Децис 2,5 ЕК в обичайните им концентрации. Първото третиране се извършва срещу възрастното, когато започва да се показват съцветията, преди да се причинят повредите, преди цъфтежа и снасянето на яйцата. Второто третиране е насочено срещу ларвите, в началото на излюпването им, в края или след прецъфтяване на малините.

По време на пръсканията срещу обикновения малинов бръмбар трябва да се спазват строго карантинните срокове за опазване на хората и пчелите.

Вижте още:

Кокоше просо - сериозен конкурент на културните видове при усвояването на азота

Сляпо куче - сериозен вредител по почти всички зеленчукови култури

Черешова муха - най-опасният неприятел на черешата и вишната

Ябълков плодов червей - най-опасния неприятел по ябълките