Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) ще осигури по проект 1670 лаптопа с мобилен интернет за участъковите оператори, официалните ветеринарни лекари и инспекторите от централното и регионалните управления, съобщиха от пресцентъра на службата. По този начин ще се актуализират базите данни от съществуващата система за регистрация на животните у нас.


С 330 GPS устройства ще се засичат координатите на животновъдните обекти, събирателните центрове, кланиците и млекопреработвателните предприятия. Работата на информационната система ще се обезпечи чрез изграждане на два сървърни центъра с оптична връзка между тях. Системата ще трябва да гарантира безпроблемното обслужване на над 3000 опериращи едновременно потребители. Тя ще включва регистри на всички животни в страната, обектите и организациите (кланици, пазари, ферми, клиники, доставчици на ушни марки и др.), на стадата, и т.н. Животните трябва да бъдат регистрирани според тяхната уникална ушна марка или електронен идентификатор.

Собствениците, гледачите на стадата и частно-практикуващите ветеринари също ще се регистрират в системата. Информационната система осигурява възможност за проследяване на животните, което е от голямо значение в случай на възникване на огнище на заболяване. В базата данни се записват всички движения на животните от едно стадо към друго, от ферма до ферма, както и през пазари и към кланици. Системата ще поддържа информация за здравния статус на животните, извършваните ваксинации, провеждани лечения и др. / агенция Фокус