Националният съюз на земеделските кооперации в България изпрати писмо до председателите на Парламентарните комисии по Земеделие и храни и по Бюджет и финанси. В него се настоява прилагането на обратно начисляване на ДДС при търговията със зърно да започне да се прилага от 1 януари 2014 г., а не от 1 ноември 2013 г., както и прилагането на този механизъм да се организира така, че да не ощетява земеделските производители и земеделските кооперации.

Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото, подписано от председателя на НСЗКБ  - д-р П. Николов:

„Уважаеми г-н Цонев,
Уважаема г-жа Бъчварова,
Уважаеми господа народни представители,

Още на 13 август т.г., на среща на Управителния съвет на съюза с Министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков и с Председателя на Комисията по земеделието и храните проф. Светла Бъчварова изразихме позицията си по идеята за обратното начисляване на ДДС при доставката на зърнени и технически култури. Споделихме тревогите си, че това неминуемо ще се отрази негативно на земеделските кооперации, които няма да могат да си удържат платения при покупката на ресурси ДДС и ще се налага да ползват кредити или да задържат оборотни средства.
[news]
Настоявахме, ако държавните институции са убедени, че по този начин ще се преборят с измамите с ДДС и въвеждането на обратното начисляване е неизбежно, то трябва държавата да гарантира, че ще възстановява ДДС на земеделските производители в рамките на не повече от 30 дни, за да се ограничат и минимизират щетите за тях.

Междувременно в медиите широко бе отразена информация за постигнатите взаимни компромиси и договорености в този дух на среща на председателя на Министерския съвет, министъра на земеделието и храните и зам. министъра на финансите с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Това породи надежди за общоприемливо решение.

С изненада научаваме, че Комисията по бюджет и финанси при второ четене на проект за ЗИД на ДОПК не е взела предвид или не са и били представени тези договорености. Затова без да излагаме повече аргументи, се обръщаме към Вас и настояваме:

1. Чрез ЗИД на ДОПК да се предвиди механизъм гарантиращ възстановяването на платения и при покупки ДДС на земеделските производители реално в рамките до 30 календарни дни, паралелно и независимо от евентуални проверки. В случаи на съмнения за нередности, да се задържа 10-20% от ДДС, а окончателното решения да се взема след евентуални проверки или данъчни ревизии.

2. Началото на приложение на обратното начисляване на ДДС да бъде от 01.01.2014г., а не от 01.11.2013г.

3. Да се предвиди с промените в ДОПК, че срока на приложението на обратното начисляване е 2 годишен. В зависимост от оценка на постигнатия ефект да се вземе решение за евентуалното му продължение. Нека бъдат защитени интересите на държавата, без да бъдат ощетявани земеделските производители, респективно земеделските кооперации.

С уважение, Председател на НСЗКБ: /д-р П. Николов/ „
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!