Нaционална служба за съвети в земеделието продължава дейността си с предоставяне на информация и консултации на място в общински центрове и населени места чрез изнесени приемни.
 
По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин ще може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане. 
 
Експертите на НССЗ разясняват задължителните изискванията, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схемите за директни плащания и/ или като бенефициенти по мерки от ПРСР.
 
Информация с датите, часовете и местата на изнесените приемни можете да изтеглите от тук:

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!