Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще проведе информационна среща-семинар по време на международната изложба "АГРА"- 2016 г. в Пловдив. 
 
По време на семинара представител на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) ще представи възможностите за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
 
Планира се семинарът да бъде открит от Любомир Маринов – Изпълнителен директор на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).
 
Д-р Димитър Ванев - Главен директор на Главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория”, Национална служба за съвети в земеделието ще представи възможностите за получаване на консултантска помощ на малките стопанства от Национална служба за съвети в земеделието по ПРСР 2014-2020 г.
 
Клиент на Териториален областен офис (ТОО) на НССЗ ще представи успешно реализиран проект, изготвен от експерти на НССЗ.
 
Семинарът ще се проведе на 24 февруари 2016 г. (сряда) в гр. Пловдив, Международен панаир Пловдив, зала „Пресклуб“ от 14.00 часа. Входът е свободен.