Индексът на цените на производител в селското стопанство през второто тримесечие на 2013 г. нараства с 4.1% в сравнение със същия период на миналата година и намалява с 0.6% спрямо 2012 година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Индексът на цените на продукцията от растниевъдството се е увеличил спрямо съответното тримесечие на предходната година с 4.7%, а в животновъдството - с 3.4%. Спрямо предходната година цените в растениевъдството са намалели с 1.8%, а в животновъдството са по-високи с 1.2%.

 

 

НСИ отчита увеличение са цените спрямо същото тримесечие на 2012 г. при меката пшеница - с 11.1%, царевицата - с 11.3%, картофите - с 60.7%, оранжерийните домати - с 47.6%, ябълките - със 70.7%, пилетата - с 10.4%, и яйцата - с 11.6%. По-ниски спрямо 2012 г. са цените на меката пшеница с 5.7%, ечемика – със 7.9%, фасула – с 26.1% и слънчогледа – с 4.7%. В животновъдството по-високи са цените на кравите за угояване със 7.9%, свинете – с 2.9%, пилетата – със 7.4% и кравето мляко – с 1.4%.

 

Индексите на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2013 г. са с 2% над равнището на същото тримесечие на предходната година и с 0.2% по-високи спрямо 2012 г. Спрямо съответното тримесечие на 2012 г. по-високи са цените на посевния и посадъчния материал – с 9.8%, на минералните торове – с 1.3% и на фуражите – със 7.5%. Същата тенденция се наблюдава и спрямо 2012 година, отчитат от НСИ.

 


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!