Успешни фермери и търговци ще споделят добри практики и проекти за бизнес развитие в земеделския сектор по време на бизнес форум „Фермата“ в град Стара Загора. Форумът ще се проведе на 30 януари 2018 г. (вторник) от 13:00 часа в хотел „Верея“.
 
Бизнес форумът за успешни практики в земеделието се организира за осми път от списание ENTERPRISE и е продължение на онлайн рубрика на списанието на www.enterprise.bg с новини, мнения и анализи за съвременния земеделски бизнес.
 
Основен акцент на земеделския форум ще бъдат предизвикателствата и проблемите при прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) – 2018-2020, устойчивото и печелившо зеленчукопроизводство и биоземеделие, както и най-добрите условия за финансиране на агробизнеса. 
 
Водещи теми и лектори:
 
„Новата ОСП 2018-2020“, позиция на Национална Асоциация на зърнопроизводители (НАЗ) Цветан Берберов, член на УС и Председател на Тракийският съюз на зърнопроизводителите и покана към Таня Дъбнишка, Изпълнителен директор на Асоциация на земеделските производители (АЗПБ) 
„Устойчиво управление на почвите чрез иновации и технологии в зърнопроизводството 2018-2020”, Доника Балева, член на УС на Тракийския съюз
„Финансиране на бизнеса в региона – Банка ДСК - надежден партньор на земеделските производители“
„Добри практики и иновации в зеленчукопроизводството“, покана към член на АЗПБ
„Иновации и добри практики в биоземеделието“, Албена Симеонова, Председател на Българска Асоциация Биопродукти
„Бъдещето на новата ОСП 2018-2020” - Покана към представител на Европейската комисия в България. 
 
 
Водещи експерти от държавната администрация и финансови специалисти ще запознаят участниците с изискванията и възможностите за подпомагане и субсидиране на собствен земеделски бизнес, както  подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост. 
 
Участието във „Фермата“ за земеделски производители е безплатно. За регистрация във форума се свържете със Силвия Караджова, [email protected], моб. Тел. 0898 487 912.