Новата тарифа за таксите при бране на гъби и диви плодове, както и за ползване на дървесина и паша в защитените територии изключителна държавна собственост влиза в сила от днес. Тарифата е обнародвана в Държавен вестник. 
 
С новата тарифа се променят критериите за заплащане на таксите за паша. Те ще се определят на декар и според броя на пашуващите животни. По нов начин ще се плаща и за добив на сено – не на кг, както досега, а върху единица площ.
 
Фермер.БГ припомня, че новите такси, които са завишени, предизвикаха недоволството на животновъди, които ползват паша в защитените територии. Драстичното увеличение на таксите ще доведе до фалит на много фермери в Подбалкана, чиито основен поминък е животновъдството, коментират животновъди от община Калофер.Днес, 1 април ще се проведе работна среща между представители на животновъдите, Министерството на земеделието и Министерството на околната среда и водите. Още в началото на тази седмица е входирана и подписка с над 300 подписа, съобщи кметът на Калофер Румен Стоянов. Целта е да се стигне до компромисен вариант, който да удовлетворява и животновъдите от една страна, и институциите – от друга.

№ по ред
Наименование
Мярка
Такса
(в лв.)
1
2
3
4
I.
Диворастящи плодове (с изключение на такива от лечебните растения – предмет на Закона за лечебните растения)
   
1.
Хвойна синя
кг
0,20
2.
Шипка
кг
0,10
3.
Орех, обикновен кестен
кг
0,20
4.
Други
кг
0,05
II.
Гъби в сурово състояние
   
1.
Манатарка
кг
0,40
2.
Пачи крак
кг
0,30
3.
Сиво-жълт пачи крак
кг
0,15
4.
Рижийка, челядинка
кг
0,10
5.
Масловка
кг
0,05
6.
Смръчкула
кг
0,50
7.
Други
кг
0,10
III.
Паша в ливадите и пасищата за една година и добив на сено
   
1.
Едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце – над 10 животински единици на един регистриран земеделски производител
дка
10,00
2.
Едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце – до 10 животински единици на един собственик
дка
3,00
3.
Добив на сено
дка
1,50
IV.
Дървесина
   
1.
Иглолистни обли дървени материали:
   
1.1.
Едър:
   
1.1.1.
Iа клас на сортимента
куб. м
75,00
1.1.2.
I клас на сортимента
куб. м
50,00
1.1.3.
II клас на сортимента
куб. м
40,00
1.2.
Среден:
   
1.2.1.
III клас на сортимента
куб. м
25,00
1.2.2.
IV и V клас на сортимента
куб. м
15,00
1.3.
Дребен
куб. м
12,00
2.
Широколистни обли дървени материали от бук, дъб, габър и други твърди широколистни:
   
2.1.
Едър:
   
2.1.1.
Iа клас на сортимента
куб. м
75,00
2.1.2.
I клас на сортимента
куб. м
50,00
2.1.3.
II клас на сортимента
куб. м
40,00
2.2.
Среден:
   
2.2.1.
III клас на сортимента
куб. м
20,00
2.2.2.
IV и V клас на сортимента
куб. м
12,00
2.3.
Дребен
куб. м
10,00
3.
Широколистни обли дървени материали от цер, акация, липа, бреза и други меки широколистни:
   
3.1.
Едър:
   
3.1.1.
Iа клас на сортимента
куб. м
40,00
3.1.2.
I клас на сортимента
куб. м
35,00
3.1.3.
II клас на сортимента
куб. м
30,00
3.2.
Среден:
   
3.2.1.
III клас на сортимента
куб. м
20,00
3.2.2.
IV и V клас на сортимента
куб. м
12,00
3.3.
Дребен
куб. м
10,00
4.
Широколистни обли дървени материали от орех, явор, ясен, бряст и горскоплодни:
   
4.1.
Едър:
   
4.1.1.
Iа клас на сортимента
куб. м
130,00
4.1.2.
I клас на сортимента
куб. м
80,00
4.1.3.
II клас на сортимента
куб. м
60,00
4.2.
Среден:
   
4.2.1.
III клас на сортимента
куб. м
20,00
4.2.2.
IV и V клас на сортимента
куб. м
12,00
4.3.
Дребен
куб. м
10,00
5.
Дърва за горене и вършина
   
5.1.
Дърва от иглолистни и меки широколистни дървесни видове
пр. куб. м
4,00
5.2.
Дърва от твърди широколистни дървесни видове
пр. куб. м
10,00
5.3.
Вършина
пр. куб. м
1,00
V.
Други продукти
   
1.
Шишарки
кг
0,20