Схема за държавна помощ “Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” и “Помощ за инвестиции за купуване на мобилни доилни апарати” са новите две държавни помощи, които ще бъдат нотифицирани през новата, 2019, година и ще чакат одобрение от Европейската комисия (ЕК). Това стана ясно по време на годишната среща на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), която се проведе в курортния комплекс Елените, Свети Влас.
 
 
“При много държавни схеми достигнахме растениевъдите. Допустими по схемата за газьола вече са и животновъди. При случило се природно бедствие, отново и животновъди ще бъдат допустими за получаване по помощ. Нещо обаче при което сме по-напред от растениевъдите, благодарение на НОКА, са новите 3 държавни помощи. Една от тях вече е нотифицирана и одобрена от ЕК, което значи, че ще заработи през 2019 г.”, обясни Силвия Василева, директор на Дирекция „Животновъдство“ към Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Схемата за държавна помощ “Инвестиции за купуване и изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко” е вече факт и от началото на 2019 г. до 2020 г. схемата ще работи, а след това ще бъде пренотифицирана и за новия програмен период 2021-2027 г., каза още експертът.
 
Тази схема бе и причината за промени в Наредба 26, регламентираща директните продажби.
 
“В наредбата имаше определени ограничения, които не ни позволиха да ви дадем да кандидатствате по схемата. Затова направихме и промените. Специално за овче и козе мляко имаше ограничения в количеството за директна доставка – 60, 50 и 40%, в зависимост от размера на фермата и етапа на лактация. По настояване и след дълги разговори с бранша, тези проценти са същите, но сега вече започваме с до 200 животни. Тогава ферма, която има до 200 животни може да продава като директна продажба 60% от месечния млеконадой, от 200 до 500 животни – 50% и над 500 животни – 40%”, обясни Василева.
 
По думите й втората промяна в наредбата е свързана със създадените от НОКА групи и организации на производители. Към момента в наредба 26 вече могат да се реализират директни продажби от земеделски стопани и от групи на производители. 
 
Заедно с това териториалният обхват, който беше трън в очите на производителите, вече не съществува.
 
“Нещо изключително важно е, че специално за продукти от овче, козе и биволско мляко няма ограничения за продажбите. Територията на цялата страна е отворена за директни продажби”, добави Василева. 
 

Инвестиции за купуване и изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко – старт от 2019 г.

 
В помощта, която ще стартира през 2019 г. за първи път, са допустими както животновъди, така и организации и групи на производители. Кандидатстването може да бъде за купуване и оборудване на т.нар мини мандри. Освен това фермерите ще могат да купят временен обекти за търговия на дребно, по този начин експертите се надяват да редуцират зависимостта на производителите от преработвателите.
 
Бюджетът е 1 млн .500 хил. лева. Схемата ще продължи до 2020 г. Предвид на това, че мярката е инвестиционна, по нея от държавата ще се поемат до 50% от разходите, които са направили за купуване на съответното оборудване, но не повече от 60 хил. лева.
 

Схема за държавна помощ “Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” - очаква нотификация

 
Тази помощ ще подпомага производителите за изграждане на кланични пунктове, купуване на мобилни кланици и/или ако вече имат обособено място за клане, да купят оборудването, нужно за кланичните пунктове.
 
Бюджетът по схемата ще бъде 2 млн. и половина лева. Отново ще се субсидират до 50% от разходите, но не повече от 90 хил. лева по проект.
 
Проектът предстои да бъде нотифициран и изпратен към ЕК за одобрение.
 

“Помощ за инвестиции за купуване на мобилни доилни апарати” - очаква нотификация

 
Тази помощ е за стопаните, които искат да си купят доилна мобилна инсталация. По схемата ще се субсидират до 50% от разходите за направената инвестиция.
 
“Все още събираме оферти. Принципът ще бъде същият като при другите две схеми, но все още нямаме ясен бюджет, защото трябва да се съобразим с това каква е реалната стойност на една такава инвестиция, като тя може да е различна в зависимост от съоръженията. Това, което със сигурност мога да кажа е, че инвестицията тук ще бъде значително по-ниска”, обясни Василева.
 
Междувременно НОКА предложи процентът на субсидиране от държавата от 50 да се повиши на 70% когато групи и организации на производители кандидатстват за помощ, тъй като по този начин ще се насърчи сдружаването.