Министерството на земеделието и храните (МЗХ) подготви специална презентация и информация за схемите за директни плащания и национални доплащания, които ще се прилагат през 2014 г. ОТ МЗХ припомнят, че заявления за директни плащания, включително и за национални доплащания, се подават в общинските служби „Земеделие” от 4 март до 15 май 2014 г. (без санкция за късно подаване) и от 16 май до 9 юни 2014 г. със санкция от 1% за всеки ден закъснение.

 

По отношение на директните плащания и националните доплащания настоящата 2014 г. от МЗХ припомнят, че с Регламент на Съвета и Европейския парламент 1310/2013 е определена като преходна година. Новата многопластовата структура на директните плащания ще влезе в сила от 2015 г. С Преходния регламент за 2014 г. България защити увеличение на процента за обвързана подкрепа, която може да се предоставя на глава животно или килограм произведена продукция от 3,5% на 6,5%.

 

Залагането на по-висок процент за обвързана подкрепа позволява увеличение на бюджетите на схемите и подпомагане на животновъдите, които отглеждат крави с бозаещи телета с европейски средства. През 2014 г. ще продължи подпомагането по схемите за млечни крави и овце и кози и за качествени плодове и зеленчуци.

 

Общият размер на обвързаната подкрепа, финансирана от ЕС за 2014 г. се увеличава от 55 млн. лева на 103.5 млн. лева.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!