Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия (ЕК) в областта на науката и знанието е разработил нова обща методика, която позволява на националните органи за защита на потребителите да тестват и да сравняват състава на хранителни продукти, продавани със сходни опаковки в целия ЕС. 
 
 
Съвместният изследователски център е представил методиката на 14 юни по време на заседание на Форума на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на доставки на храни, стана ясно от съобщение на ЕК.
 
С координацията на Центъра лабораториите в редица държави членки на ЕС ще приложат тази методика в рамките на паневропейска кампания за тестване, чиято цел е събиране на данни за обхвата на проблема с разликите в качеството. 
 
Първите резултати следва да са налице до края на 2018 г. Кампанията ще осигури практически насоки за органите, разследващи подвеждащите практики, подчертаха от ЕК.
 
„Всички европейски потребители трябва да бъдат третирани справедливо в рамките на единния пазар. Общата методика, която разработихме съвместно с държавите членки, организациите на потребителите и заинтересованите страни от веригата на доставки на храни, ще спомогне да се изясни с данни различният състав на хранителните продукти от една и съща марка, предлагани в цяла Европа“, заяви Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средните предприятия (МСП).
 
 
Еврокомисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова също отбеляза, че единният пазар не може да следва двоен стандарт. 
 
„Всички граждани на ЕС трябва да чувстват, че към тях се отнасят като с равни и че им се предоставя ясна и точна информация за продуктите, които купуват. Те не бива да бъдат подвеждани със сходни опаковки. Призовавам всички национални органи да използват новата методика през идните месеци, за да сложим край на тази практика“, каза Йоурова. 
 
Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, отговарящ за Съвместния изследователски център, заяви убеждението си, че европейските потребители имат право на защита срещу подвеждащия маркетинг за храната и продуктите, които използват. 
 
„Те трябва да имат доверие в информацията, която им поднасят производителите. Съвместният изследователски център на ЕК разработи хармонизирана процедура за обективна оценка на евентуалните разлики в качеството на продуктите. Това е отличен пример за това как първокласната научна работа носи преки ползи за гражданите“, коментира Тибор Наврачич.
 
През юни 2017 г. Форумът на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на доставки на храни даде на Съвместния изследователски център мандат за разработване на методика.
 
Действията, обявени в инициативата на ЕК за нов търговски механизъм за потребителите, имат за цел:
 
- Да се изяснят и укрепят правата на потребителите, включително чрез забрана на практиките за разлика в качеството, които подвеждат потребителите;
- Да се дадат правомощия на квалифицираните органи да подават колективни искове от името на потребителите;
- Да се предоставят по-силни санкционни правомощия на органите за защита на потребителите на държавите членки.
Общ протокол за тестване 
 
Всички хранителни продукти, продавани в ЕС, трябва да отговарят на строги правила за безопасност. Потребителите трябва да бъдат информирани за основните характеристики, определени по-специално в законодателството на ЕС относно етикетирането на храните, и следва да не бъдат подвеждани, например от опаковката.
 
Националните органи, отговорни за безопасността на храните и защитата на потребителите, имат задължението да гарантират, че предлаганите на единния пазар хранителни продукти отговарят на съответното законодателство на ЕС.
 
Методиката за тестване ще помага на националните органи да определят дали хранителните продукти се предлагат на пазара в съответствие с правото на ЕС. Тя се основава на ключови принципи като прозрачност, сравнимост, подобен подбор, вземане на проби и тестване на продуктите, допълва съобщението на Комисията.