Мониторинг на движението на рискови стоки на територията на България започва НАП от 1 януари 2014 г. За това ще отговаря нова дирекция - „Финансов контрол“. Инспекторите основно ще извършват физически и документален контрол на стоки, представляващ висок фискален риск - най-често селскостопанска продукция, зърно, захар, месо и подобни.

 

Работата ще се извършва в близост до граничните пунктове между България и Румъния и Гърция, както и във вътрешността на страната – в местата, където транспортните средства ще бъдат разтоварвани под данъчен контрол. По външните за ЕС граници контролът ще се извършва, както и досега, от агенция „Митници”.

 

Данъчните ще следят как се движат стоките, дали се реализират на територията на България, изнасят ли се за трети страни и дали всички транзакции се отразяват коректно в счетоводните и финансови документи на превозвача, получателя и доставчика. Предвидена е възможността превозните средства да бъдат запечатвани и оборудвани с технически средства за GPS проследяване. Контролът в близост до границите, както и този във вътрешността на страната, ще е денонощен.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!