Минималният ръст на цените на земеделска земя през изминалата година е 5 %, показват данни на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).
 
 
След динамичното развитие в периода 2007-2015 г. - с изключение на 2009 г., сега  сме свидетели на трайно отрезвяване и стабилизиране на пазара, съобщи председателят на асоциацията Стайко Стайков по време на семинар във Велинград.
 
Основното търсене е за качествена земеделска земя, като част от факторите, определящи нейната стойност са релефът, размерът на парцела, качеството на почвата, възможностите за напояване, субсидирането и други.  
 
С най-високи средни цени на земеделските земи са районите на Добрич – 1 800 лева/декар и Силистра – 1 400 лв./декар, показва статистиката на БАСЗЗ за миналата година, основана на реално сключени сделки. Следват Плевен, Разград, Русе и Шумен със стойности около 1200 лв./декар.
 
 
Най-ниските цени в страната през миналата година са били платени за земя в Габрово - 400 лв./декар, и Кърджали – 300 лв./дка.
 
„Прогнозата за настоящата година е, че стабилността и предвидимостта на пазара ще се запазят“, каза Стайко Стойков. 
Неговите очаквания са, че големите сделки ще се реализират от инвеститори за осъществяване на конкретни проекти, а не с цел търсене на доходност от случайни купувачи.