Трябва да предложим по-специална формула за подкрепа за млади земеделски производители в планинските региони. Това може да стане чрез въвеждане на коефициент отразяваш сумарния ефект от селскостопанската дейност на младите производители в планинските региони.
 
 
Този коефициент ще включва брой животински единици, обработваема площи, брой култури и реколта след това умножавана по 2. Въз основа на получения коефициент се предоставя по-голяма подкрепа за и без това трудното производство в планините. Чрез въвеждането на подобна формула ще се отрази по-добре реално положителният социален ефект от създаването и поддържането на селскостопанска дейност в съответния планински регион.
 
 
Това предложи евродепутат Момчил Неков по време на обсъждане на Доклад относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. на заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП, съобщиха от пресофиса на Неков.
 
Той се присъедини към препоръките за увеличаване на максималното равнище на финансиране над 2% на младите земеделци. Според него достъпът до земя за млади производители трябва да се улесни, защото това е сериозно предизвикателство за тях. 
 
Селското стопанство е една от малкото форми на възможен поминък там. Но в планините има почвено-климатични и инфраструктурни ограничения при производство и на това трябва са се обърне внимание, смята Неков.