Националната асоциация на зърнопроизводителите ще проведе редовно отчетно-изборно събрание на сдружението на 10 март 2016 г. (четвъртък).
 
Заседанието ще се проведе от 10 часа в гр. Стара Загора, хотел „Мериан Палас”, при следния дневен ред:
 
1. Отчет за дейността на Председателя и Управителния съвет.
2. Отчет за дейността на Контролния съвет.
3. Приемане на нови членове и освобождаване на стари членове.
4. Изменения и допълнения в Устава на Сдружението.
5. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Сдружението.
6. Освобождаване на Председателя на Сдружението.
7. Освобождаване на Председателя и членовете на Контролния съвет.
8. Избор на Председател на Сдружението.
9. Избор на Контролен съвет на Сдружението.
10. Приемане бюджета на Сдружението и определяне на годишния членски внос. 
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!