Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) предприе спешни мерки заради проблема с добива на газ в Добруджа, съобщиха от асоциацията.
 
 
Управителният съвет (УС) на НАЗ проведе извънредно заседание в Генерал Тошево. Причината - реализирането на инвестиционни проекти за добив на газ в област Добрич – „Разработка и усвояване на находище „Спасово“ в блок „Добрич“: Рогозина, Чернооково, Калина и Рогозина изток“ с инвеститор „Русгеоком БГ“ ЕАД и относно продължаване на проучванията на компанията „Парк Плейс Енерджи“ за находища на нефт и газ в блок „1-11 Вранино“ (заемащ площ от 397 кв. км., разположен на територията на 28 населени места в четири общини-Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево).
 
УС на НАЗ, както и присъстващите членове на Асоциация на българските зърнопроизводители 2006 и на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, бяха информирани за реалните рискове и последици от добива на газ в региона. Изяснено бе, че извличането на газ на дълбочина под 1 км е атрактивно само, ако се извършва по неконвенционален метод, тъй като добивът по традиционна технология не би бил икономически оправдан в случая. Специалисти от научните среди също потвърдиха факта, че на дълбочина над 2000 м в района, се намират скали – шисти, от които се добива шистов газ. Основателно притеснение буди и липсващото описание на технологията на добив в инвестиционното предложение на „Русгеоком БГ“ ЕАД.
 
С оглед задълбочаването на проблема, УС на НАЗ разпореди провеждане на спешна мащабна информационна кампания сред населението (включително собствениците и ползвателите на земеделски земи) на районите, обхванати от проектите за добив на газ, както и сред членовете на регионалните сдружения на НАЗ. Подкрепени бяха и предложения за иницииране на среща с министър-председателя Бойко Борисов и преминаване към ефективни действия, в защита на опазването на живота и здравето на жителите. Решението за предприемане на мерки ще бъде гласувано на следващото заседание на УС в края на месеца.