Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) представи на МЗХ своето становище в подкрепа за удължаване на срока на подаване на заявления за подпомагане по Кампанията за директни плащания до 29 май 2015 г. (без санкция) и краен срок 23 юни 2015 г.
 
Регионалните организации-членове на НАЗ единодушно изразяват нуждата от удължаване на срока на тазгодишната кампания, поради следните обстоятелства:
 
1) Ходът на подаване на заявленията за подпомагане неколкократно беше възпрепятстван и прекъсван след старта на кампанията, поради възникване на технически неизправности и несъвършенства на софтуера;

[news]
2) Част от общинските служби по земеделие нямат експертния капацитет за качествено и бързо обслужване на земеделските производители при очертаване на площите за подпомагане и приключване на заявленията, в следствие на което процесът по заявяването за подпомагане на места върви с изключително бавни темпове и със значително забавяне спрямо миналогодишната кампания;
3) Новите правила и усложнените изисквания на Общата селскостопанска политика 2014-2020 г. в частта на директните плащания създават сериозни предизвикателства пред земеделските производители и общинските служители, особено що се отнася до покриване на зелените изисквания, очертаване на екологично насочените площи, както и до заявяването на някои от новите схеми на директните плащания;
4) В допълнение, новите изисквания на националното законодателство, свързани с наличието на правно основание за ползване на земеделските земи при кандидатстване за подпомагане, породиха проблемни и спорни казуси от различно естество, които също се оказват мъчно препятствие в заявяването на площите.
 
Двуседмичното удължаване на срока за подаване на заявленията за подпомагане (до 29 май 2015г.) ще даде възможност да се навакса изоставането в процеса на очертаване на площите, ще компенсира техническите прекъсвания и стопирането на хода на кампанията и ще минимизира риска от незаявяване на площи за подпомагане, поради ограничена времева рамка.
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!