Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) настоява за дебат относно подпомагането на  малките производители. Това каза в интервю за БНТ Радослав Христов от Националната асоцияция на зърнопроизводителите. Според Христов обещаната сума за малките производители от 1250 евро е „политически ход“, понеже това не е обсъдено с непртавителствения сектор.

Не е коментирано кого ще подпомагат тези 1250 евро и дали ще има контрол, тъй като не е направен дебат относно подпомагането на земеделските производители, допълни той. Затова Христов апелира към всички управляващи да се създаде този дебат в най-кратък срок.

Ние не сме против прилагането на такова подпомагане, но трябва да има ясни правила и критерии кой се подпомага, дали е в сивия сектор или не е, посочи Христов.
[news]
Фермер.БГ припомня, че Схемата за дребни селскостопански производители е един от основните елементи на политическото споразумение между Комисията, Съветът и Европейския парламент относно реформата в ОСП 2014-2020.

По избор на държавата членка всички селскостопански производители, които кандидатстват за помощ, могат да решат да участват в схемата за дребни селскостопански производители и да получат по тази линия определена от държавата годишна фиксирана сума на стойност обикновено между 500 и 1250 евро, независимо от размера на стопанството.

Държавите членки могат да изчисляват годишното плащане по различни начини, включително като просто изплатят обичайната сума на стопаните. Това ще бъде голямо облекчение за съответните стопани и за националните администрации. Участниците няма да подлежат на проверки за кръстосано спазване и санкции и ще бъдат освободени от екологизиране. (Оценката на въздействието показа, че приблизително една трета от стопанствата, които кандидатстват за финансиране по ОСП, имат площ от 3 хектара или по-малко, което е едва 3 % от цялата селскостопанска площ в ЕС–27.)

Общите разходи за схемата за дребни селскостопански производители не могат да надвишават 10 % от националния пакет, освен когато държавата членка реши да гарантира, че те получават това, което биха получили без схемата. В рамките на развитието на селските райони е предвидено и финансиране за предоставяне на съвети на малките селскостопански производители по отношение на икономическото развитие и помощите за преструктуриране в районите с голям брой малки стопанства.


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!