Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) внесе протестна декларация срещу добиването на шистов газ в Добруджа. Реакцията на асоциацията е продиктувана от инвестиционно предложение на фирма „РУСГЕОКОМ БГ“ ЕАД за „Разработка и усвояване на находище „Спасово” в блок „Добрич”, включващо четири участъка: Рогозина, Чернооково, Калина и Рогозина изток”. 
Протестната декларация е адресирана до министрите на околната среда и водите, на икономиката, на енергетиката, с копие до министър-председателя Бойко Борисов и земеделския министър Румен Порожанов, съобщиха от асоциацията.
 
 
Според НАЗ водоносният хоризонт, познат като Малм-Валанж, разпростиращ се почти по цялата територия на Североизточна България, ще бъде изложен на риск, вследствие на предвидените за изграждане сондажи за добив на шистов газ. Като неблагоприятни последствия от това, асоциацията представя няколко довода.
 
„Негативните последствия от извличането на шистов газ представляват реална заплаха за околната среда, общественото здраве и земеделието в Добруджанския регион, която не може да бъде пренебрегната, както и преодоляна с мерки за обезопасяване на сондажите. За жителите на област Добрич този риск е неприемлив и няма как да бъде „сведен до минимум“, тъй като самата технология на добив не е надеждна и безопасна. Подземните води на Добруджа са единственият източник на питейна вода и вода за битови нужди, при това с най-висока цена за страната, и не трябва да се допуска дори и минимален риск от замърсяване, намаляване на дебита и/или евентуалното изгубване на водата. Също така е подценена и омаловажена съществуващата опасност от редуциране и изчерпване на водните ресурси“, пише в протестната декларация.
 
От НАЗ добавят, че тези дейности се предвижда да бъдат извършвани в зона със силна сеизмична опасност (8-9 сеизмична степен по скалата на Рихтер), попадаща в разлома на планината Вранча и не изключват опасността да бъдат предизвикани земетресения с пагубен ефект върху живота на хората в цяла Североизточна България.
 
„Многобройните сонди и съпътстващите ги множество съоръжения, шум, вибрации, газопроводи и тежка транспортна техника, ще застрашат земеделието и пчеларството в региона – ще причинят прогресивен спад в добивите, чието финансово измерение ще се мултиплицира и ще доведе също до понижение на доходите от ренти, които са основен източник на средства за населението в района“, категорични са от НАЗ.
 
От асоциацията заключват декларацията с припомнянето, че напрежение в обществеността се нагнетява и от абсурдното искане на „РУСГЕОКОМ БГ“ ЕАД за период на концесията от тридесет и пет години.
 
„Обезпокоителни и изключително притеснителни са обясненията на дружеството за възможността от смяна на „модела на добив“, необявените в доклада конкретни места, на които ще се извършват сондажите в регионите Рогозина Изток, Чернооково и Калина, особено като се вземе под внимание, че според дружеството на мястото на второто му геоложко откритие на дълбочина 5610 м не може да се добива газ по конвенционален метод“.