Като цяло, сеитбата на основните есенни култури продължава да се движи с по-бавни темпове спрямо миналата година, констатират от аграрното министерство в последния си оперативен анализ на земеделските култури. Поглеждаме към актуалните официални данни от зърнените полета у нас.

Гласувайте: Как оценявате преговорите за кабинет на тема “Земеделие”?

Тази година основно изненадите на времето позабавиха зърнопроизводителите в сеитбената кампания. Доскоро пшеницата изоставаше на годишна база между 15% и 20%, но разликата вече е почти стопена. Към 18 ноември площите, засети с пшеница у нас, са с 6% под отчетените по същото време на 2020 г. и възлизат на 991 813 ха.

Увеличава се спадът на годишна база на ечемичните площи. По същото време на 2020 г. те са били 119 325 ха, а понастоящем са 97 583 ха, което е с над 18% по-малко. И при повечето от останалите есенни култури се наблюдава редуциране на засетите площи – тритикале (-20,2%), ръж (-5.8%).

Засега само при маслодайната рапица е налице увеличаване на площите на годишна база с 3,9%. Към 18 ноември са засети 128 792 ха от културата.

По оперативни данни са ожънати над 99,8% от площите с маслодаен слънчоглед и 97,1% от тези с царевица за зърно. Прибраните количества от двете култури са съответно с 21% и 14,2% над отчетените по същото време на 2020 г. главно заради по-високите добиви от декар.