От края на миналата година е факт съдебната регистрация на Национална земеделска камара (НЗК), която обединява 5 браншови асоциации от аграрния сектор. Членове на управителния съвет са председателите на браншови организации от аграрния сектор, а председател на УС на НЗК е Анелия Иванова. В интервю за Фермер.БГ тя сподели, че изборът на независим председател е съзнателен, защото основната цел на камарата е да обединява всички аграрни организации. „Идеята на Камарата е сред множеството проблеми, които съществуват не само в отделните сектори на селското стопанство, а много често и вътре в самите организации в един или друг бранш, да съумеем да фиксираме един проблем – такъв, че решавайки него, да бъдат поетапно решени всички възникващи проблеми“, сподели Иванова.

 

 

Г-жо Иванова, каква е идеята на Земеделската камара?
Идеята на обединението на сдружения на земеделки производители от различни сектори на селското стопанство е да можем заедно и солидарно да отстояваме интересите си пред местната и държавната власт, както и пред управляващите – най-вече по отношение на Общата селскостопанска политика (ОСП). За фермерите към момента няма никаква яснота какво се случва с програмирането на средствата за аграрния сектор в новия програмен период. Смятаме, че когато сме обединени ще можем по-успешно да се борим за справедливо разпределение на средствата в агросектора.

 

Кои са петте организации, учредителки на Националната земеделска камара?
Асоциация на младите фермери в България, Българска асоциация „Биопродукти“, Съюз на градинарите в България, Български аграрен съюз и Национална животновъдна асоциация. Земеделската камара е отворена структура и се надявам, че съвсем скоро много повече браншови организации ще се присъединят към обединението. Водили сме и продължаваме да водим разговори с десетки сдружения. В интерес на истината, има чисто български елемент в ситуацията – много често чуваме „Направете нещо за сектора, регистрирайте се и ще се присъединим към вас“. Затова тръгнахме по процедура и регистрацията на Национална земеделска камара е факт. В този смисъл, работата ни оттук нататък ще е в посока да мотивираме повече асоциации и сдружения да се присъединят.

 

Възможно ли обединение в аграрния сектор, според Вас?

Ние сме убедени, че реалните фермери в България трябва да са обединени, защото това е единственият начин да можем да защитаваме интересите си. Като цяло нямаме намерение да се делим на едри и дребни стопани и организации, но е факт, че към този момент членове на Камарата са дребни земеделски производители. Това са реалните стопани, които в стария програмен период бяха много онеправдани и затова амбицията ни е да отстояваме в новия програмен период да има повече средства за дребните фермери и за семейните стопанства. В крайна сметка, именно дребните и средните земеделски производители са гръбнака на аграрния сектор и това е заложено като постулат и в Стратегията на Европа 2020, където акцент е осигуряването на заетост. Аргарният сектор в България е точно този, който осигурява висок процент заетост в малките населени места и в планинските райони. Така че и нашият приоритет ще са дребните ферми, които имат потенциал за развитие.

 

Какви са първите общи инициативи, които планирате да осъществите?
Имаме идеи, които към момента са в работен вариант. През февруари ще се проведе заседание на Управителния съвет на Национална земеделска камара, където ще очертаем общите стъпки за годината. Със сигурност мога да кажа, че една от инициативите ни ще насочена към още по-активно настояване за осветляване на финансовата рамка за аграрния сектор в новия програмен период. А никого днес не е ясно има ли България бюджет за земеделие, какво включва този бюджет и изобщо какво се случва в следващите 7 години така, щото българското земеделие и животновъдство да могат не едва да оцеляват, а да се развиват. Затова ще работим за яснота в аграрната политика като цяло и в същото време за прозрачност къде в тази политика е мястото на всеки от членовете на НЗК.

 

Интервю на Ваня Кюрчева, Фермер.БГ

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!