Необходими са спешни финансови мерки за подпомагане на всички малки семейни ферми и преработватели, както и на тези големи производители на плодове и зеленчуци, етерично-маслени и черупкови култури, които създават значима заетост и които са ощетени по линия на подпомагане по първи и втори стълб на ОСП по различни причини.

Работната ръка в селското стопанство на България и сравнение с ЕС

Това е становището на Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ изпратено до премиера Бойко Борисов, земеделския министър и социалния министър Деница Сачева. 

Предложенията, които синдикатът прави, касаят сезонната заетост в селскостопанския сектор и масовото затруднение на земеделците да платят работните заплати. В писмото се заявява, че Европейската комисия е дала голяма възможност за гъвкаво разпределение на средствата от ОСП, а съществуват и държавни помощи, които могат да бъдат насочени за подпомагане на доходите на заетите в сектора пряко, чрез заплащане на работна заплата, например в размер на 60%. 

Не по-малко е 900 лв. бруто

На първо място синдикатите предлагат промяна на цялостния подход на разхвърляна, неконтролирана заетост в селското стопанство:

“Агенцията по заетостта от относително пасивен участник на пазара на труда следва да поеме активна роля на посредник. Чрез дирекции „Бюро по труда“, агенцията да се свърже с всички безработни от конкретната община и да им предложи сезонна заетост с договор до края на сезона. Брутното трудово възнаграждение следва да е не по-малко от 900 лв. или приблизително 1,5 пъти минималната работна заплата".

Подчертана е нуждата на земеделците да бъдат подкрепени в изплащането на заплати в подобен размер от неизползваните до момента средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. „В условията на криза и постоянната заплаха от поставянето на цели стопанства под карантина, една такава мярка ще позволи на фермерите не само да запазят своя човешки ресурс, но и да създадат допълнителна заетост“, се посочва в предложението. 

Привличане на безработни

“Да бъдат направени промени по отношение на обезщетенията за безработица и социалните помощи, така че получаващите ги в момента лица да бъдат мотивирани да се ангажират в селското стопанство. Гражданите, които имат право на обезщетения за безработица, при желание следва да имат възможност да работят в земеделието. През това време те ще получават заплата, но не и обезщетение за безработица.

Това обаче не бива да води до загуба на осигурителни права, затова след края на кампанията изплащането на обезщетението следва да продължи толкова месеци, колкото са оставали преди да бъдат наети на сезонни договори”, категорични са синдикатите

Създаването на национална земеделска камара

Следващото предложение към властта е нещо, за което се говори от години в агросектора - създаването със закон на национална земеделска камара, като в нея следва да членуват национално представителните синдикати и по един представител за всеки бранш от хранителната верига. 

Всички фермери и преработватели, които получават финансиране, също трябва задължително да членуват в Българската земеделска камара в съответният бранш на дейност. Задължително е и участието на научни институти, изследващи хранителната верига. Пример за функционираща такава земеделска камара има във Франция“, посочват от КТ „Подкрепа“ и педлагат още:

За целите на ефективното сътрудничество, земеделската камара може да координира нуждите от работна ръка във всички общини и при нужда една община да помага на друга”.

Дигитална платформа на заетостта

От синдиката предлагат да се създаде дигитална земеделска платформа – единно дигитално пространство, в което се събира цялостната информация и се провежда мониторинг на заетостта и нуждите от такава в България.

“В момента част от тази дейност се извършва от електронната платформа на Агенцията по заетостта. От друга страна има модул за българско производство на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите. Разпръсността не позволява да се следва единна политика и да се следи за последователни действия, които да доведат до търсения национален резултат.

Създаването на специална дигитална платформа, която да даде възможност и условия за връзка между търсещите и предлагащите работа в селското стопанство, към настоящия момент е единственото решение в краткосрочен план, което ще има дългосрочен ефект", категорични са от синдиката. 

Агри.БГ предлага от години такава възможност - за търсене и предлагане на работа в селското стопанство. 

Електронна трудова книжка

Последното предложение е да се въведе електронна трудова книжка, в която се отчита всеки отработен час и по този начин работникът придобива възможност за натрупване на трудов стаж, което според синдикатите е по-правилният и честен подход за всички работещи в сектора”.