20 ученици от Професионалната гимназия по земеделие „Христо Ботев“ в град Ямбол заминават на 14-дневна производствена практика в Италия. 
 
 
Бъдещите механизатори на селскостопанска техника ще имат възможност да надградят своите знания и умения, както и да затвърдят придобитите вече такива от часовете по Трактори и Автомобили, Диагностика и ремонт, Ремонт на машинотракторни агрегати, Безопасност на движението. 
 
Целта на практиката в Италия е да осигури условия за добиване на нови професионални умения в съвременна, модерна технологична среда. Момчета ще упражняват своята професия в биоферма в покрайнините на град Сполето.
 
Производствената практика в Италия се осъществява под формата на културен модул по програмата “Еразъм+“
 
Този обмен на опит дава възможност на учениците от ямболската гимназия по земеделие да развият професионалните си качества, като практикуват уменията си в модерни селскостопански фирми и производства. Учениците ще работят на терен в реални трудови условия и ще поправят селскостопанска техника, която се нуждае от ремонтни дейности. Ще се запознаят с трактори и машини, които са последно поколение на европейския пазар.
 
През пролетта на 2018 година на учебна практика в Италия ще замине и втора група ученици от ПГЗ „Христо Ботев“ . Ръководството на гимназията е уверено, че именно обмена на опит с други страни-членки на ЕС е правилният път за едно модерно и качествено професионално образование .