Още три работни дни имат самоосигуряващите се лица, в това число и земеделски производители, да подадат декларация образец 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ". Срокът за подаването на декларацията изтича на 30 април 2014 г.

 

Това е и срокът, в който самоосигуряващите се лица са задължени да представят таблица 1 и таблица 2 за определяне на окончателния размер за дължимите от тях осигурителни вноски върху действителния облагаем доход, които са част от годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица за 2013 г.

 

От НАП поясняват, че в декларация образец 6 самоосигуряващите се земеделски производители отразяват сбора от дължими авансово осигурителни вноски през годината и тези, дължими при определянето на окончателния размер на осигурителния доход. Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес.

 

До 30 април самоосигуряващите се лица трябва да внесат и окончателните осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване. Окончателните осигурителни вноски се превеждат с различни кодове за вид плащане: за фонд Пенсии – 55 11 11; за ДЗПО в УПФ – 58 11 11; и за здравно осигуряване – 561111. При попълването на платежните нареждания за окончателните осигурителни вноски задължително се посочва ЕГН на самоосигуряващото се лице.

 

Повече информация за попълването на осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор от цялата страна.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!