Европейската комисия (ЕК) е започнала на 25 януари тази година наказателна процедура срещу България в областта „Земеделие и развитие на селските райони“, стана ясно от регистъра на институцията.
 
 
От страната се изисква да отмени националната рамка в областта на географските указания. 
 
„Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на България относно нейния Закон за марките и географските означения от 1 септември 1999 г.“, се казва в съобщението по случая.
 
 
 
ЕК е на мнение, че националната защита на географските указания в България не е съвместима с правилата на ЕС относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (Регламент (ЕС) № 1151/2012).
 
Правото на ЕС предвижда единна и изчерпателна система на закрила на географските указания, попадащи в неговото приложно поле, подчертават от ЕК.
 
 
България е трябвало да сложи край на тази национална система за регистрация, считано от датата на присъединяване към ЕС през 2007 г., и е можела да защитава само съществуващите национални географски указания за срок от 12 месеца след датата на присъединяване, ако през този ограничен период е било подадено заявление на ниво ЕС.
 
България разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията.