Незначително намаление при почти всички видове  животни спрямо 2016 г., сочат данни на аграрното министерство, чрез отдел „Агростатистика“. Резултатите са от проведено годишно статистическо изследване на брой на селскостопанските животни в България към 1 ноември 2017 г. и са актуални към 6 март 2018 г.
 
 
От статистиката става ясно, че говедата са 539.8 хил., което е с 3.2% по-малко спрямо 2016 г. Кравите намаляват с 2.4%. За сметка на това обаче има увеличение при юниците на 2 год. и повече (+32,5%) спрямо 2016 г., което ще доведе до обновяване или разширяване на стадата, смятат от отдел „Агростатистика“.
 
Овцете са 1 316.1 хил. или  с 3.2% по-малко. Общият брой на козите обаче се увеличава с 8.0% и към 1 ноември 2017 г. са 256.5 хил. броя.
 
Общият брой на биволите намалява с 4.6%, а биволиците се увеличават с 9.2% в сравнение с 2016 г. Свинете са 593.0 хил., което е с 3.8% по-малко, но през  2017 г.,  в  кланиците  са  заклани  1 065 хил.  броя свине – с  3.2%  повече  спрямо  2016 г.