Средният добив на пшеницата нараства с около 7%, спрямо същите данни от миналата стопанска година. Това сочи Оперативният анализ за основни земеделски култури към 27 юли 2016, изготвен от МЗХ. 
 
По оперативни данни, към 21 юли 2016, са добити 4 878,4 хил. тона пшеница, 712,8 хил. тона ечемик и 474,7 хил. тона маслодайна рапица.
 
Продукцията от пшеница е с над 22% повече спрямо отчетената по същото време на 2015 г., което се дължи основно на по-бързия темп на прибиране (90% реколтирани площи, при 85% година по-рано) и в по-малка степен на нарастване на средния добив (с около 7%).
 
При ечемика и маслодайната рапица увеличението на производството на годишна база е съответно със 7% и 16%, като е свързано изцяло с повишение на средния добив.