От март 2015 г. ще се върне практиката, при която при очертаване на ползваните от бенефициентите блокове в ИСАК на тях им се предоставя карта на цялото землище, за да се прецизира техническата работа и да се минимизират застъпванията и налаганите санкции. Това е обещала министър Десислава Танева на среща с председателя на АЗПБ Венцислав Върбанов.
 
Предоставянето на картата е необходимо тъй като от март 2015 г. ще трябва да се изпълняват новите ангажименти (диверсификация на културите, наличие на 5% ЕНП), изискващи максимално прецизно посочване на площта. 
 
Предложението на АЗПБ за създаване на фермерски регистър, чрез който ще се облекчи административната тежест, също е получил одобрение от министър Танева. Надграждането на сега действащите информационни системи и регистри ще идентифицира кой реално ползва земята, ще се предотвратят злоупотребите, собствениците/ползвателите ще бъдат защитени, ще се улесни комасираното земеползване и ще се минимизират грешките от прилагането на всички нови схеми от ОСП 2014-2020.
 
Министър Танева заяви, че въпреки, че няма софтуерен продукт, общинските служби имат готовност и ще проверяват подадените правни основания. 
 
„След многократно представяно на ръководствата на МЗХ предложение от АЗПБ министър Танева обеща, че МЗХ ще предоставя общодостъпни, навременни и прозрачни указания на общинските служби по земеделие, областните дирекции, централните и териториални звена на ДФЗ-РА независимо от същността на различните процедури. Предложението ни цели избягване на субективни тълкования, унифициране на практиката, преустановяване на лоши корупционни практики и повишаване информираността/знанията чрез самоконтрол на системата бенефициент-администрация“, посочи Венцислав Върбанов. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!