Виждането на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) е, че през настоящата година трябва да бъде отворена мярка 16 „Сътрудничество“. Това каза служебният зам.-министър на земеделието и храните доц. д-р Светла Янчева по време на форум за агробизнес, който се проведе днес в София.
 
 
„Отварянето на мярката ще създаде възможности за приложение на нови модерни решения в областта на селскостопанската практика . В тази рамка основен национален приоритет през настоящата година и до края на програмния период в европейски план е запазването на високия темп на развитие на аграрния сектор и поддържане на нивото на финансова обезпеченост на сектора“, обясни Янчева.
 
По думите й и тази година по сметките на земеделските стопани ще постъпят над 1,5 млрд. лева само от директни плащания, предвидени за България от общия бюджет на Европейския фонд за гарантиране на земеделието, като схемите, по които ще може да се кандидатства през кампанията 2017 са 20. 
 
 
„В пакета, който прилагаме са важни и зелените плащания, с които изпълняваме ангажименти към опазване на природата и преразпределителното плащане. Това ще донесе нови доходи на стопаните, политика за подобряване на възрастовата структура на заетите в земеделието, чрез прилагането на схемата на млади земеделски стопани, както и подпомагането за уязвими и чувствителни сектори и производства“, допълни зам.-министър Янчева.
 
Експертът каза още, че интересът към финансиране по Програмата за развитието на селските райони (ПРСР) е изключително висок, като по одобрения към настоящия момент индикативен график за 2017, е предвидено отваряне по 21 мерки. 
 
„Досега изплатените суми и публични средства по новата програма са 385 млн. лева, а договорените са над 1 млрд. лева. Това допълнително улеснява и увеличава капацитета и мощностите, с които разполагат българските земеделци. А в този план България трябва да отстоява своите позиции при определянето на общите европейски приоритети и задачи в земеделието във вече стартиралия дебат за ОСП и нейното бъдеще за следващия програмен период след 2020 г.“, обясни тя.
 
 
Светла Янчева открои ключовото значение на тенденцията за внедряване на иновативните решения в производството.
 
„Ефектът от тази политика на стабилно подпомагане на сектора вече е налице. Изразява се в почти 4 пъти нарасналия износ след 2006 г. и, както ви е известно и вече сме споменавали – през последните 3 години той е в порядъка на 7-8 млрд. лева“, категорична е зам.-министър Янчева.
 
По думите й, ресурсът, който предстои да бъде договорен до края на този програмен период за младите фермери е в размер на 150 млн. лв. До края на действие на програмата са предвидени и 120 млн. лева за малките стопанства, както и за районите със специфични природни ограничения.