Пазарната ситуация в страната и Европа на основните зърнени култури – пшеница, ечемик, царевица, рапица и слънчоглед, за последната седмица е разнообразна. Ето какво сочи Обзорът за състоянието на зърнения пазар и движение на зърното в страната до 24 юли, изготвен от Министерство на земеделието и храните.
 
Пшеница 
 
Опасенията за по-малко количество на реколтата от пшеница във Франция и данните за ниското й качество, поради прекомерните валежи, както и прогнозите на Министерството на селското стопанство на страната за намаление на реколтата от пшеница с 10% в сравнение с миналогодишната, определено повлия значително и повиши котировката на фючърсните пазари на европейския континент. 
 
Към 21 юли 2016г. фючърсите за пшеница при трите най-близки срока на доставка бяха както следва: септември 2016г. – 167 евро/тон (+6,50), декември 2016г. – 168,75 евро/тон (+5,25) и март 2017г. – 171 евро/тон (+4,00) Ниските експортните цени в глобален аспект накараха някои държави, като Тунис да се върнат отново на пазара и да купуват пшеница. През изминалата седмица Тунис закупиха 92 000 тона мека пшеница, 75 000 тона фуражен ечемик и 105 000 тона твърда пшеница, като цените на меката пшеница бяха доста агресивно ниски - между 177,74 и 181,84 долара/тон за CIF цена. През седмицата руската пшеница отново се понижи, като експортните цена за качественото зърно бе 165$/тон (пшеница с 12,5% протеини) в сравнение с 172-174 долара/тон в началото на юли. 
 
В Украйна 50% от пшеницата вече е прибрана, въпреки дъждовете. Важна новина при украинската продукция от пшеница и ечемик е очакването, че реколтата ще бъде с влошени качествени показатели. Френската пшеница с доставка на порт Руан към 22 юли 2016г. бе 165 евро/тон, а ФОБ на Констанца – 152,90 евро/тон. През изминалата седмица не е осъществен износ на пшеница за трети страни от България. Изкупната цена на хлебна пшеница към 21.07. бе 255 лв./тон за района на Добрич, като от началото на месеца и съответно от началото на новата маркетингова година се е понижила с 15 лв./тон. 
 
Ечемик 
 
Жътвата на ечемика в страната практически е завършена. До момента са прибрани 99% от предвидените за реколтиране площи. През изминалата седмица беше осъществен значителен износ на ечемик от България за Либия, на сравнително висока експортна цена от 198 долара/тон. Цената на ечемик ФОБ Руан към 21 юли 2016г. бе с цена 136 евро/тон, украинския фуражен ечемик бе 133 евро/тон за ФОБ котировка. В България, за изминалата седмица изкупната цена на ечемик е 225 лв./тон, което представлява сериозен спад и то само за седмица с 25 лв./тон. 
 
Царевица 
 
Френската царевица ФОБ Бордо към 21 юли бе 161 евро/тон. Фючърсните цени на европейския пазар бяха както следва:
 
- Доставка през август 2016г. – 171,75 евро/тон 
- Доставка през ноември 2016г. – 165 евро/тон
- Доставка през януари 2017г. – 167,50 евро/тон 
 
Цените на американската царевица продължават да падат провокирани от цените на другите фуражни култури в САЩ, които достигнаха най-ниското си ниво от есента на 2014г.
 
Изкупната цена на царевица за района на Плевен към момента се задържа на нивото си от началото на юли – 310 лв/тон. Изкупна цена царевица лв./тон 
 
Рапица 
 
До момента в страната са прибрани 95% от предвидените за реколтиране площи. Цената на рапица ФОБ Мосел продължи с покачването си, като към 21 юли 2016г. бе 364 евро на тон, при 362 към 14 юли 2016г. и 360 евро/тон към 8 юли 2016г. Фючърсната цена на европейския пазар за доставка през август е 363 евро/тон, а за доставка през ноември - 366, 25 евро/тон. 9 
 
 
Слънчоглед 
 
През изминалата седмица от страната беше осъществен износ на черен маслодаен слънчоглед на експортна цена от 417 долара/тон. 
 
Френския маслодаен слънчоглед продължава да понижава цената си и доставен до пристанище Сент Назар и към 21 юли 2016г. бе с ФОБ цена 365 евро/тон, при 370 евро/тон към 14 юли 2016г. и 375 евро/тон към 8 юли 2016г. 
 
Украинския маслодаен слънчоглед към 21 юли на черноморско пристанище бе с цена от 420 долара/тон или позиция близка от последните 2-3 седмици. Суровото слънчогледовото масло /източник Oil World. Ru/ с произход от ЕС на 22 юли и ФОБ котировка при доставка от юли до септември бе с цена от 820 долара/тон, котировката на украинското слънчогледово масло към 22 юли 2016г. на пристанище на пристанище Иличовск бе 775 долара/тон или понижение с 10 долара за тон на седмична база.