Зам.-министър Явор Гечев ще участва в деветата сесия на Министерската конференция  на Световната търговска организация (СТО), която ще се проведе в Индонезия от 3 до 6 декември 2013 г., съобщиха от Земеделското министерство. 

 

Ръководител на българската делегация е министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Предвижда се по време на световния форум да бъдат приети няколко решения или декларации по селското стопанство.

Конференцията има за цел да бъде постигната политическа договореност за Споразумението по информационните технологии и за Споразумението по държавните поръчки.


Очаква се да бъде обсъден проект за улесняване на търговията, в това число – опростяване на митническите формалности и такси, свободата на транзита, правата и задълженията на развиващите се и най-слабо развитите страни, техническа помощ. На конференцията ще бъдат взети решения и в областта на селското стопанство, които касаят разработването на временен механизъм за обезпечаването с храни на развиващите се страни, подпомагането на селскостопанските производители, както и на администрирането на тарифните квоти.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!