По оперативни данни, към 23 юни 2016 г. са реколтирани 14,8 хил. тона картофи, 3,4 хил. тона домати, 1,2 хил. тона дини и 47 тона пипер. Това сочи Оперативният анализ от 29 юни на МЗХ. Продукцията от пипер е с близо 93% под нивото, отчетено към същия период на предходната година, докато тази от картофи и домати надхвърля над 2 пъти производството отпреди една година. Към момента продукцията от дини е значително по-висока - около 8 пъти повече, сравнено със същия период на 2015 г.
 
При картофите и доматите се наблюдава повишение на средния добив спрямо реколта 2015, съответно с 27,7% и 19,7%. При пипера на този етап се отчита по-нисък среден добив – със около 72%.