Министерството на земеделието и храните изпраща за Брюксел работен вариант на Програмата за пчеларство, която обхваща нейния втори етап, а именно 2011 – 2013 година.

В първият етап на програмата, парите се оказаха недостатъчни за всички желаещи пчелари да кандидатстват по нея. Това предизвика масово недоволство в пчеларския сектор и обвинения за корупция по усвояване на средствата.

Все пак програмата за пчеларство върви и стана пример за високопроцентно усвояване на средства от националните програми. А доколко то е било ефективно ще стане ясно през следващите няколко години и в каква степен усвояването на тези средства е повлияло на развитието на пчеларския сектор у нас.

Кои са новите моменти в следващия 3 годишен период на програмата?

По данни на агростатистиката в България пчелният мед е един от земеделските продукти с подчертано експортна насоченост. В условията на сериозна конкуренция, България има утвърдени външни пазари, най-вече в страните от ЕС.

Тъй като произвежданият пчелен мед у нас е предимно с експортна насоченост, главно за страните от ЕС, затова в предстоящия тригодишен период ще се даде акцент на разработването и внедряването на добри пчеларски практики, на популяризирането на пчелните продукти, включително и на биологичните пчелни продукти. Създаването на устойчиви пчелни линии, научна селекционна дейност и научно обслужване на пчеларството като бранш също са между предвижданите приоритети. По останалите мерки за подпомагане се предвижда увеличаване на средствата за кошери и отводки. Един традиционен елемент на обучението и квалификацията на пчеларите у нас – пчеларската учебна година, вероятно ще бъде развит и обогатен в следващите три години, защото се предвижда уеднаквяване и по-добро ниво на преподаваните знания от лекторите в тази пчеларска учебна година.

Кои ще са бенефициентите по програмата 2011-2013?

Както и досега, съгласно закона за фонд „Земеделие” право на подпомагане имат регистрираните земеделски проиводители – пчелари, а това са над 9272 пчеларя  с над 350 000 пчелни семейства. За съжаление огромен е броят на пчелините с под 10 кошера – над 46 % от пчеларите и малко от тях биха могли да се възползват от тази пчеларска програма