На кандидатите за подпомагане по СЕПП 2010 ще бъдат изпратени уведомителни писма за извършени плащания, съобщиха за Фермер.БГ от администрацията на МЗХ. По повод запитването на земеделските производители колко пари за колко декара получават, отговорът е, че това ще стане ясно във въпросните документи, които тепърва ще се разпращат.

Освен това, в писмото си до Фермер.БГ МЗХ пише, че няма дадени на прокуратурата фермери към момента. 

На въпрос, колко на брой са подадените възражения и по всичките ли има експертно становище, от агроминистерството отговарят:

"Съгласно специалната процедура за подаване на възражения срещу неизплатени суми по СЕПП и НДП за 2010г. поради невключване на определени физически блокове или части от тях в специализирания слой „Площи допустими за подпомагане”, общо постъпилите възражения в Министерство на земеделието и храните по номер (УРН) са 3967 броя, включително възражения на един и същ кандидат, постъпили чрез различни институции. Като се вземат предвид груповите възражения, се касае за възражения от общо 4393 кандидати за подпомагане (или под 5% от кандидатите по СЕПП за 2010г.). Разгледани са абсолютно всички възражения с предмет, отговарящ на приложеното поле на процедурата и които са постъпили в срок (20 май 2011). Разгледани са и всички постъпили възражения след срока, до момента на приключване на работата на комисията.

Вчера ДФЗ изплати над 11 млн. лв. директни плащания за площ за 2010 г., но не на всички направили възражения. Припомняме, че през март фондът обяви, че поради неправомерно декларирнане на обработваемите площи ще бъдат орязани субсидиите на 5 803 фермери. Санкциите бяха наложени след поредната актуализация на ортофото картата на земеделските имоти, доказваща, че през  2009 г. стопаните са получавали субсидии за ниви, попадащи на територията на гори, дори на пътища и гробища.

След като агробизнесът заплаши администрацията със съдебни дела заради постфактум установените грешки, беше формирана специална комисия за обработка на жалбите, в която влизаха представители на браншовите организации и експерти.

По-голямата част от средствата – 7,3 млн. лв. са по Схемата за единно плащане на площ. По Схемата за национални доплащания към директните плащания са изплатени 1,8 млн. лв.

В крайна сметка се оказва, че след жалбите на агробизнеса 11,1 млн. лв. от орязаните субсидии са върнати на земеделците, а нови 100 000 - 150 000 дка. са присъединени към "допустимия слой". Въпреки всичко това, фермери от различни краища на страната съобщават, че субсидии нямат, обяснения също!

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

ДФЗ разплати 11 млн. лв. директни плащания след хилядите фермерски възражения
МЗХ все още не са уведомили фермерите какви са становищата по възраженията им
Над 100 000 дка са прибавени към допустимия слой след възраженията на фермери