Кредитите, предоставени на сектор „Животновъдство” през 2008, 2009, 2010 и 2012 г., ще бъдат разсрочени до 25 ноември 2014 г., съобщиха от Министерството на земеделието и храните. „Така ще помогнем на животновъдите в този труден момент, но в същото време им даваме ясен сигнал, че те трябва да изпълнят поетите ангажименти”, каза министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”, който проведе редовното си заседание в МЗХ.

Кредитите са отпуснати от Фонда за закупуване на фураж за изхранване на говеда, биволи, овце, кози, птици и свине. Лихвата по разсрочването е намалена до възможно най-ниския процент - 4.5.

Условията за разсрочване на заемите са няколко. Първото е преди подаване на заявлението за разсрочване бенефициентите да са възстановили дължимата лихва към 29.11.2013 г. Друго изискване е животновъдите да поемат ангажимент до края на юни 2014 г. да изплатят определен процент от дължимата главницата по кредита. „По този начин облекчаваме в максимална степен фермерите като синхронизираме стопанската година с изплащането на различните субсидии”, подчерта зам.-министър Явор Гечев.   

В периода 2008-2010 г. над 3300 животновъди са получили кредити за общо 67 млн. лв. През 2012 г. ДФЗ е отпуснал над 1000 краткосрочни заема за изхранване на животни на обща стойност 10 млн. лв.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!