Потреблението на мляко на глава от населението в Дания е едно от най-значителните в Европа – 587 кг годишно. Страната произвежда 5,71 млн. тона краве мляко или 996,5 кг на човек/годишно.

Фермер тръгна с трактор към Световното по футбол


Франция на свой ред произвежда над 25 млн. тона мляко, на глава от населението се падат по 376 кг на година. Потреблението на мляко в страната средно е 334 кг/годишно.