Фермерите да могат да отписват сами и по всяко време животните си от Интегрираната информационна система ВетИс. Според животновъди само така ще може да се редуцира проблемът с виртуалните животни.

За виртуалните животни и сигналите в БАБХ

“Вероятно има виртуални животни, но затова са виновни институциите - земеделското министерство и в частност Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), тъй като не осигуряват възможност на фермерите да отписват сами умрелите, продадени, изгубени на паша и/или откраднати животни”, коментират читатели на Агри.БГ.

Животновъдът Симеон Хаджиев е един от тези фермери, при които бройките животни в стопанството не отговарят на бройката, която се води във ВетИС.

“При мен има 50 животни, които не съм отписал от системата и то не по моя вина. Водят ми се, но не съм ги заявил за подпомагане. Заявявам наличните за подпомагане”, обяснява фермерът.

Набези на животни - къде са институциите?

Други животновъди обаче е възможно да не са толкова добронамерени и да злоупотребяват със системата. Според редица фермери трябва да се направи така, че самите стопани да могат да отписват животните си по всяко време от ВетИС. Към момента тази работа може да свърши единствено ветеринарния лекар или експерт от БАБХ.

От Агенцията също коментираха казуса за Агри.БГ


“От създаването си ВетИС е непрекъснато обновяващ се продукт, който цели поддържане на актуална база данни за животните и гарантиране на точността на информацията.  Непрестанно се работи за повишаване на ефективността й. Една от целите за това е минимизирането на възможността за наличието в нея на т.нар. „виртуални животни“. Така например, през 2019 г. е извършена служебна инвентаризация на животновъдните обекти в системата и животните в тях на няколко етапа.

Интегрираната информационна система поддържа няколко основни събития с животните – раждания, смърт, идентификация, профилактични мерки и лечения, придвижване. От тези събития, стопаните на животните извършват оповестяванията за раждане и смърт на животно, докато останалите събития се менажират от регистриран ветеринарен лекар”, обясниха от БАБХ.

Животни фантоми или как се вземат над 20 млн. лева субсидии?

На въпрос на Агри.БГ, от институцията отговориха, че са наясно, че “за постигане на пълнота и коректност на данните в системата, веригата Стопанин - Регистриран ветеринарен лекар (РВЛ) – Официален ветеринарен лекар, не трябва да бъде прекъсвана и всички участници в нея трябва да могат да предоставят информация към системата, по олекотен и подходящ за тях начин”.

От БАБХ са категорични:

“За целта има инициатива в процеса да бъдат включени и самите стопани. Разработено е надграждане на системата с нови функционалности, при които информация от страна на собствениците да бъде предоставяна в електронен вид. На животновъдите, изразили готовност да се включат в тестването е предоставен достъп до акаунт с инструкция и ръководство. По този начин ще отпаднат уведомленията на хартиен носител за всичко случващо се с техните животни, действията ще станат изцяло електронни и лесно проследими. По този начин се намалява и административната тежест. 

С помощта на достъпа, от своя страна стопаните ще знаят във всеки момент какви данни са вписани във ВетИС за тяхното стопанство и техните животни в реално време – брой и номера на животни, брой и видове уведомления, извършени профилактични мероприятия, напуснали и пристигнали с пътни листа (ВМС) животни и др., като така могат да контролират данните, въведени от РВЛ”.

Останалите събития обаче ще продължат да се отразяват от регистрираните ветеринарни лекари. Според БАБХ така ще се гарантира по-добра защита на информацията от манипулации, като се сравнява достоверността на въведените данни от всички страни.