Tазгодишната реколта от грозде, както и от повечето земеделски продукти, се очаква да бъде по-малко като количество, заяви министърът на земеделието Десислава Танева при посещение на лозови масиви в Чирпан.

Лозар: Белите вина изместват тежките червени

„Все още не можем да дадем статистически данни, защото сме в първата половина на грозодобера. Но качеството на гроздето е много добро. Това са отзивите на земеделски производители от различни краища на България. Единствено в Южна България заради засушаването те са по-ниски. Но средно сме на нивата от миналата година до минус 5 % към момента“, обясни земеделският министър. 

Тя припомни, че за първи път тази година гроздопроизводителите получиха директна държавна помощ по de minimis, наред със стопаните, които отглеждат плодове, зеленчуци и маслодайна роза.

„По тази мярка ДФЗ изплати средствата на всички, които са минали административните проверки. Останалите производители, около 3 200 земеделски стопани, ще получат плащане след проверките. Предвижда се това да стане в средата на следващата седмица”, уточни министър Танева. 

Освен това производителите на грозде са допустими и по извънредната мярка COVID-19, чийто прием приключва на 21 септември. 

Бенефициентите с одобрени проекти по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г., в периода от 4 май до 15 октомври 2020 г., ще получат увеличен интензитет с 10 % на субсидията. 

„Това доплащане ще обхване общо 166 проекта по Програмата и ще бъде в размер на близо 2,5 млн. лв. При мярката, която е за директна подкрепа, „Събиране на реколтата на зелено“, ставката ще се увеличи с около 50 лв.“, каза още ресорният министър.  

Все още остават неусвоени възможностите за промоция в трети страни. Тази година има кандидати, но въпреки това ще останат неусвоени средства от бюджета по програмата. 

„Интензитетът се увеличи, по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ ще стигнем близо 90 % усвояемост, ако заявените разходи бъдат субсидирани“, добави Десислава Танева.