В рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) България ще има достъп до над 7 млрд. евро – над 5 млрд. евро са за преки плащания за земеделските производители и над 2 млрд. евро за развитие на селските райони, съобщиха от Министерството на земеделието.

10% по-малко пари за земеделие в новия бюджет на ЕС

Държавните глави постигнаха съгласие за Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС 2021-2027 г. и за Пакета за възстановяване от кризата, наречен „Следващо поколение ЕС“. Запазва се нивото на европейско финансиране за ОСП. Споразумението, постигнато на Европейския съвет, е по цени 2018 г., уточняват от ресорното министерство.

Готови са предварителните прогнозни изчисления по текущи цени на разпределението на средствата за ОСП от общия бюджет на ЕС за България. Предстои Европейският съвет да направи разбивки за отделните държави членки. Окончателните данни ще бъдат публикувани, след като България получи официална подробна информация за средствата за ОСП от Европейския съвет.

Съгласно приетите заключения на Европейския съвет за директни плащания и пазарни мерки са предвидени повече от 258 млрд. евро. От агроминистерството очакват това да позволи повишаване на директните плащания с около 5% в сравнение с текущия финансов период. 

От 5,3 млрд. евро директните плащания вероятно ще станат 5,6 млрд. евро. 

Продължава процесът на постепенно сближаване на директните плащанията между държавите членки (външна конвергенция) чрез запазване на приложимия до момента механизъм. Това ще доведе до увеличаване на пакета за директни плащания на България. 

Средното плащане на хектар следва да достигне 219 евро/ха до 2027 г.

За ПРСР са предвидени повече от 85 млрд. евро на ниво ЕС. От Министерството очакват това да позволи повишаване на средствата за развитие на селските райони за България с 250 млн. евро от ЕЗФРСР, или 10% повече в сравнение с първоначалното предложение на ЕК от 2018 г. 

Средствата по ПРСР следва да се увеличат от 1,97 млрд. евро на 2,2 млрд. евро по текущи цени. 

Бенефициентите ще имат достъп до същото ниво на финансиране по мерките за развитие на селските райони предвид демаркацията с Оперативна програма „Региони в растеж“, предвид че населени места над 15 хил. жители ще са в обхвата на същата, уверяват от земеделското министерство.

От там уточняват обаче, че това са предварителни изчисления на разпределението на средствата за ОСП от общия бюджет на ЕС за България. Изчисленията предстои да бъдат финализирани след окончателно получаване на разбивките за отделните държави членки от Европейския съвет. 

По цени за 2018 г. средствата за директни плащания за България са в размер на 5,06 млрд. евро, като за сравнение за периода 2014-2020 г. сумата е в размер на 4,7 млрд. евро. Това е увеличение от 305 485 млн. евро, изчисляват от Министерството.

Пакетът за Многогодишна финансова рамка предстои да бъде представен за съгласуване с Европейския парламент. 
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.