С 10% по-малко са парите за земеделие в новия бюджет на Европейския съюз за 2021-2027 г. Това показва справка на Агри.БГ в документите, определящи разходите на Общността за новия финансов период, приети рано тази сутрин от Съвета на Европа.

Сделка! 1,074 трлн. евро е новият бюджет на ЕС

344 млрд. евро (по цени от 2018 г.) са средствата, предвидени за Общата селскостопанска политика (ОСП) през новия програмен период. 259 млрд. евро (291 млрд. евро по текущи цени) ще бъдат заделени за Първи стълб на ОСП, като от тях 240 млрд. евро - за директни плащания за фермерите, а близо 29 млрд. евро - за пазарни мерки.

За Втори стълб, предназначен за развитие на селските райони, са заделени 77,85 млрд. евро. Към тях се прибавят и 7,5 млрд. евро от новия инструмент New Generation EU, предназначен за подкрепа на страните членки за преодоляване на кризата, причинена от коронавируса. Така общият размер на Втори стълб достига 85,35 млрд. евро.

Страните членки се съгласиха, че плащанията в новата ОСП, обвързани с дейности, посветени на климата, трябва да достигнат 40% от общия ѝ бюджет, става ясно още от документите от срещата на Съвета на Европа.

Източник: European Council

Миналия месец страните членки се споразумяха правилата от настоящия период на ОСП (2014-2020 г.) да продължат да действат до края на 2022 г. заради забавеното приемане на Многогодишната финансова рамка (МФР). Общият бюджет на Европейския съюз, според приетата тази нощ МФР, за следващите седем години възлиза на 1,074 трилиона евро.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.