Епидемиологичната обстановка в страната за болестта Ку-треска по животните се подобрява през последните години, информира министърът на земеделието Десислава Танева днес, 29 май, по време на парламентарния контрол.

БАБХ: Колко опасна е болестта Ку-треска?

Болестта Ку-треска е зооноза, тя може да се предава от животни на хора, и въз основа на международните критерии е определена в „категория Е“ – там са класифицирани инфекциите, за което е необходим единствено надзор в рамките на ЕС, и България изпълнява своите задължения.

Въпросът на народния представител Кристина Сидорова бе свързан с последните случаи на Ку-треска, открити в животновъдни ферми в Габровско, и кога ваксинацията на животни срещу тази инфекция ще бъде финансирано от държавния бюджет.

През последните години на практика има спад на положителните случаи при заболяването коксилоза, известна като Ку-треска по животните. По официална статистика: през 2017 г. установените случаи са 28,09%, през 2018 - 13,28%, през 2019 г. - 9,72%, и през настоящата 2020 г. - 8,37%, каза министър Десислава Танева.

Мероприятията от Програмата по надзор и профилактика в България срещу Ку-треска включват лабораторни изследвания на едри и дребни преживни животни от регистрирани ветеринарни лекари.

Като част от профилактиката може да се приложи и ваксинация, каквато у нас има регистрирана. Тя се прилага за активна имунизация на неинфектирани стада, като разходите за закупуването на ваксината е за сметка на собствениците на животни.

„Според така посочената статистиката и на база на другите заболявания не съществуват данни тази ваксинация да бъде задължителна и да се поема от бюджета“, отбеляза министърът.

„Това е част от трудното ежедневие на българското животновъдство и това не е единствената болест, чиято възможност за ваксинация не е включена в тези, които държавата поема“, подчерта министър Танева.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) взима проби в ендемичните райони на страната, като общият им брой за година е 910 и досега планът за 2020 г. е изпълнен на 30%.

Положителни проби са установени в три области, като една от тях е Габрово с 22 случаи. По установените случаи има издадени предписания от ветеринарните лекари и по тяхна преценка може да се извърши и ваксинация, каза в заключение министър Танева.