Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговаря на 11 депутатски въпроса в рамките на петъчния Парламентарен контрол. В тях се засягат темите за промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, Референтната дата за получаването на национални доплащания за животни, ПРСР, незаконна сеч и Държавна профилактична програма. 
 
 
1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните относно прилагането на промените в Закона за подпомагане на земеделските производители от месец май 2014 г.
 
2. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно изграждане на заграждения в горските територии, улавяне на дивеч и отстрела му в заградени площи.
 
3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно констатациите и мерките, които се взимат против практиката за залавяне на диви животни в капани и прехвърлянето им в загражденията на концесионирани ловни стопанства.
 
4. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно прилагането на т. нар. референтна дата за даване на субсидии на фермерите.
 
5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно избор на сертифициращ орган по Програма за развитие на селските райони.
 
6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно промяна на устройствените правилници на Природни паркове от Изпълнителна агенция по горите от месец септември 2014 г.
 
7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно загубата на финансови средства по Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013 г.).
 
8. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ; относно контрола по управление на горски фонд - собственост на общ. Белица, обл. Благоевград.
 
9. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно незаконна сеч на територията на област Търговище.
 
10. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно изплащането на полагащите се по изпълнение на Държавна профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2014 г. средства.
 
11. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно сформирането на междуведомствена комисия за разглеждане на спорните текстове в Закона за съсловната организация на ветериналните лекари в България. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!